Jeg har lav selvtillit og ønsker å endre reaksjonsmønster, bli tryggere osv.
Vanskelig å vite hvor stor virkning hypnosen har hatt ennå. Men jeg vet jeg har vært hypnotisert. Føler meg avslappet.