Virkningen av behandlingen har vært særdeles god. De dyptliggende muskler som trenger behandling er effektivt funnet.
Dette er en behandling som jeg sterkt kan anbefale.