For et verktøy!
I går hadde vi en kunde som hadde vært inne til mikroskopiering ved en tidligere anledning under et av F. Morante besøk hos oss.
Denne kunden hadde etter anbefalinger fra Morante gått igang med behandlinger for å rense, styrke og balansere kroppen etter de funn som ble gjort.
Den nye mikroskopien / analysen av blodet viste helt klart virkelig store forbedringer i blodbildet.
Dette sammenfalt med det kunden kunne føle.
Hun hadde mindre leverstress, betennelser, bedre protein nedbrytning, mindre intoleranser, mindre candida, bedre ph balanse etc
Men hun hadde fremdeles candida sopp i blodet og det igjen kunne fortelle oss at hun fremdeles ikke var i mål med behandlingen.
Og dette er det store.
For nå har vi et verktøy som kan fortelle oss når behandling kan avsluttes – før har vi antatt.
Wov vi er heldig som har mikroskop ved klinikken permanent.
Fremtiden skal bli spennende i det å hjelpe mennesker til en bedre helse.