Jeg kom til Joachim med utfordringer knyttet til både hjemmebane og arbeidsplassen. Jeg opplevde coachingen som nyttig og målrettet. Joachim var engasjert og strukturert i sitt arbeid. Fikk god oppfølging etter timene også.

S.A.