Veldig bra.
Blir tatt på alvor, god tid, finner problemer og blokkeringer.
1 gang enkel røykeslutt, men begynte igjen.
2 gang var mer “dypere” inn i blokkering.
Sier ifra hvordan det går.