Røykeslutt-hypnosen ga god effekt og jeg er idag lykkelig IKKE- røyker

TFT-behandlingen ga en god opprydning