Jeg har blitt betydelig bedre!
Men ikke helt bra. Jeg er under behandling fremdeles.