Jeg er blitt mye tryggere på meg selv. Det er en flott behandling hvor en fokuserer på “selv om” og ingen prøver å dysse vekk følelser.
Jeg ser at dette kommer til å være med å forme meg til å bli den kvinna jeg ønsker å være.