Jeg har mottatt behandling hos Peder Knutsen ved Alternativ Medisin Røa. Her ble coaching benyttet som behandling. Mitt problem var at jeg slet mye med uro, engstelighet og tristhet. Etter ca. to måneders behandlingstid har jeg opplevd stor fremgang. Ved hjelp av Peders ulike verktøy, positive energi og gode spørsmål, har hverdagen blitt mye bedre. Jeg føler meg betraktelig roligere og gladere, og ser mye lysere på fremtiden. Det er fortsatt en vei å gå, men ved å motta slik hjelp føler jeg meg trygg på at jeg klarer å mestre den videre reisen på egenhånd. Jeg anbefaler behandlingen til andre som ønsker å endre på sin livssituasjon. Bare etter første behandling følte jeg meg mye bedre!