Hei

Jeg har vært veldig flink og stort sett prøvd å følge det du informerte om.
Merker at «vondtene» ikke er så intense og at toppene er jevnet ut.
Det er lenge igjen til mål, men dette motiverer meg til å fortsette.
Takk for at du tok deg tid til å sende mail.

Skal oppdatere deg videre.